Teşvikiye Mah. İpek Sk. No:3/11 Nişantası 34365 İSTANBUL TÜRKİYE
+90 532 232 9902
info@msbtrade.net

e-Dönüşüm

e-dönüşüm bir kurumun kültürünün, iş modelinin, organizasyon yapısının, iş süreçlerinin, ürün ve hizmetlerinin; çalışan, müşteri, iş ortakları ve diğer tüm sosyal paydaşlarının yarınını gözeterek, bir bütünlük içerisinde değiştirilmesi sürecinde, bilişim ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanılmasıdır

e-Müstahsil Makbuzu (e-MM)

e-Müstahsil Makbuzu (e-MM); müstahsil makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır.

e-İrsaliye

e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile benzer özelliklere sahip fakat elektronik ortamda düzenlenen bir çözümdür. Sevk irsaliyesi kullananlar kağıt olarak irsaliye düzenlerken e-irsaliyeye geçiş yapanlar elektronik ortamda irsaliye düzenleyerek karşı tarafa ulaştırırlar. Yani; kağıt olarak 2 tip irsaliye bulunur. Biri sevk, diğeri taşıma irsaliyesidir. e-İrsaliye daha çok sevk irsaliyesi yerine geçecek, yani malı teslim alan kişiye iletilecektir. Bununla birlikte araç, şoför ve yön bilgisi taşıyan taşıma irsaliyesi yine kağıt olarak araçta bulundurulmaya devam edecek.

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM)

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM); kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip olan elektronik belgedir. e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, serbest meslek erbabı olup hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarda, vekil, danışman, müşavir, denetçi, arabulucu, aracı, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanların, mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenledikleri serbest meslek makbuzlarının elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla getirilmiştir.

KEP Mutabakat Çözümleri

BA-BS mutabakatları ve cari hesap mutabakatları için geliştirilmiş bir web uygulamasıdır. Şirketlerin müşteri veya tedarikçileri arasında tanımlanmış alacak borç hesaplarının elektronik ortamda kolay, hızlı, güvenli ve hatasız olarak karşılaştırma imkanı sağlar.

KEP İK

Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) İK, şirket çalışanlarına ücret bordrolarının KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği bir sistemdir.

UETS – Ulusal Elektronik Tebligat

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

e-İmza Çözümleri

Elektronik imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik mantıksal ile aynı doğrultuda çalışan, harf, rakam ve objelerden oluşan ve dijital ortamda hazırlanarak “akıllı kart” veya “token” aracılığı ile kullanılabilen bir tür kimlik doğrulamadır. Taklit edilmesi mümkün olmayan bu imza, hukuki anlamda tüm mecralarda geçerli olup değiştirilmesi veya benzerinin yapılması gibi durumlara karşı güvenilirdir.